Våga prata om psykisk ohälsa!

Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa. Trots att det är så vanligt finns fortfarande mycket stigma och fördomar förknippade med psykisk ohälsa. Det vill vi ändra på. Hjärnkoll Gävleborg har 9 ambassadörer som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa för att öka kunskap och öppenhet. Totalt finns över 300 Ambassadörer på riksnivå.