Ann-Katrin Noreliusson

AnnKatrin Noreliusson har två barn med diagnoser inom NPF, som adhd, högfungerande
autism, Tourettes och OCD.
Där tvångssyndrom/OCD är den tuffaste av de diagnoser som finns i familjen.
Barnen är idag vuxna, men tar anhörigskapet nånsin semester?
Och hur hanterar hon sin egen psykiska hälsa efter tre sjukskrivningar på grund av
utmattningssyndrom, som till slut utmynnade i en adhd-diagnos i  60-års present. Några år
före diagnosen startade hon företaget Familjebalans där hon arbetar med webbutbildning,
coaching, handledning och föreläsningar inom NPF.
Vill du lyssna till hur hon hanterat både sina barns NPF samt hur det kan vara att utredas och
diagnostiseras sent i livet.
Hon finns att boka som Hjärnkollsambassadör både med attityd, anhörig- och
seniorperspektiv.