Hans Östman

Hans Östman föreläser om sitt liv med Asperger syndrom. I mitt föredrag berättar jag dels om hur livet
var innan jag fick min diagnos. Diagnosen fick jag ganska sent i livet. Jag var 28 år gammal och hade
ett jobb på ett skolbibliotek. Jag berättar också om mina erfarenheter av att ha ett arbete utan att
mina arbetskamrater visste om att jag hade en diagnos. Under min uppväxt har jag upplevt att
många trodde att jag var normal vilket jag inte var. Under hela min uppväxt har jag upplevt många
missuppfattningar. Jag har upplevt mobbing och att bli utfryst på arbetsplatser och i skolan.
Mobbningen och utfrysningen som jag har upplevt ledde till att jag isolerade mig under en tid under
mitt eget liv. Det är inte så vanligt att personer med Asperger syndrom har en yrkesutbildning men
det har jag. Jag är redovisningsassistent även om jag inte har fått arbetat som det.
Jag har arbetat mycket i föreningslivet och även känt att jag har blivit utfryst där också. Att vända mig
till föreningslivet har varit min väg från total isolering. Idag så föreläser jag också om hur man som
förening och sammanslutning kan bli bättre på att ta emot nya medlemmar. Idag är det vanligt att
det förväntas i en del föreningar att den som är ny skall själv söka kontakt men har man Asperger
syndrom är det inte så lätt.
Jag har också föreläst för blivande speciallärare och berättat om mina erfarenheter av grundskolan.
De har också fått tagit del av mina tips hur man kan undervisa elever med Asperger syndrom.