Vad vi gör

Kärnan i Hjärnkoll är våra omkring 300 ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. De har fantastiska livsberättelser och kunskaper som de vill dela med andra – med syfte att öka kunskapen och minska stigmat som är kopplat till psykisk ohälsa.

Våra ambassadörer föreläser om sin egen erfarenhet ute i samhället

De syns och hörs också ofta i media. Allt för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd för. Vi har bara olika funktionssätt och vi tjänar alla på att olikheterna tas tillvara, mänskligt och ekonomiskt.

Ambassadörerna kan bidra med en unik kunskap om till exempel:

hur det är att leva med olika diagnoser, t.ex. depression, bipolär sjukdom, adhd, add och autismspektrumdiagnos.

 

hur medarbetare och chefer kan bemöta och stötta en person som har psykisk ohälsa.

 

hur det är att vara ung och leva med psykisk ohälsa.

 

hur migration kan påverka psykisk hälsa.